Välj ditt språk

Föreningsmaterial Länkar
Våra stadgar
Vår protokollmall
Vår ekonomi

Stadgar
Protokollmall
Föreningens ekonomi 
Föreningens medlemmar 2013 (sista gången avgift betalades) 

Medlemmar

 


2011

 
Årsmötesprotokoll
Konstituerande protokoll
2011-04-17 Länk till föredragningslista som e-postades ut
2011-05-08

 

Styrelsemötesprotokoll 2011-03-04 (agenda ej protokoll)
2011-05-08

 


2011-08-24
2011-11-23
2012  
Styrelsemötesprotokoll 18 mars besöket på Liljevalchs hos Mårten Castenfors var vädligt trevligt. Vi samlades för fika och möte på Blå Port för möte.

 

Vid mötet bestämdes att föreningen skulle arrangera en träff den 25 augusti hos Catharina och Göran Bernhardsson på Bjärehalvön i Skåne. Inget formellt protokoll skrevs.

 

25 augusti hos Catharina och Göran Bernhardsson hade vi fantastiskt trevligt, i häftig miljö och åt goda lokala delikatesser.

Styrelsemötet blev ett stormöte där alla deltagare presenterade sig och vi hade lite "networking" i enlighet med tidigare förslag till styrelsen för aktivitet. Det var spännande och man blir imponerad av den samlade kunskapen och kraften hos föreningens medlemmar. Ett nästa styrelsemöte för att planera för en trevlig aktivitet i 2013 bestämdes. Datum för möte blev 5 December. Styrelsen med respektive blev bjudna till Susanne och Gunnar Rehlin. Inget formellt protokoll skrevs.

 

5 December är styrelsen bjuden till Susanne och Gunnar Rehlin. 10 har tackat ja; C&G Bernardsson 2, A Fahrer 1, S&G Rehlin 2, B&I Lindeberg 2, J Castenfors 1 samt EM&KG Fahrer 2.

2013 Förvaltningsberättelse 2011-2013 redovisad och godkänd på årsmötet
2014

2014-05-10 Årsmötesprotokoll

2014-06-27 Konstiturerande möte
EMF Ordförande, SR Vice, AF Kassör och PM Sekreterare

Kassören meddelade att 22 medlemmar förnyat sitt medlemskap. 

2015 och framåt .. Från 2015 träffas vi utan formalia, dvs vi har inga årsmöten och inga årsavgifter. Alla som uppfyller kriteriet att vara ättling i rakt nedstigande led till Gustaf Albert Lindeberg och hans hustru Augusta eller vara/varit gift eller sambo med någon som är/var det är välkommen att vara med. Meddela ditt intresse via e-post.